REZULTATE OBȚINUTE

Regiunea Sud-Est:


Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în perioada mai – octombrie 2010 pentru formarea profesională a managerilor şi angajaţilor din întreprinderile grup ţintă din Regiunea Sud-Est au fost următoarele:

 • In perioada mai – iunie 2010 au avut loc vizitele echipelor de experţi la cele 6 întreprinderi din Regiunea 1 pentru identificarea problemelor de mediu specifice activităţilor acestora şi realizarea analizelor SWOT.
 • In luna iunie 2010 au fost elaborate pe baza rezultatelor analizei SWOT „on the field” şi adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi din Regiunea 1, atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi, modulele de formare profesională „Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă”.
 • In perioada iulie-septembrie 2010 a avut loc formarea profesională şi asistenţa tehnică pentru 47 manageri, precum şi asistarea personalului de management din întreprinderile selectate din Regiunea 1 în elaborarea unui plan de acţiune privind protecţia mediului.
 • In perioada iulie-septembrie 2010 a avut loc formarea profesională la locul de muncă pentru 503 angajaţi adaptată specificului activităţii întreprinderilor din Regiunea 1.
 • În perioada iunie -septembrie 2010 s-a realizat analiza gradului de conformitate a întreprinderilor din Regiunea 1 cu legislaţia orizontală şi specifică de mediu.
In scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor intermediare obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 6 întreprinderi selectate pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în data de 28 octombrie 2010 la Constanţa s-a desfăşurat seminarul regional pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Seminarul a fost organizat de INCDPM, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.

Regiunea Sud-Muntenia:

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în perioada ianuarie – august 2011 pentru formarea profesională a managerilor şi angajaţilor din întreprinderile grup ţintă din Regiunea Sud-Muntenia au fost următoarele:

 • In perioada ianuarie – martie 2011 au avut loc vizitele echipelor de experţi la cele 6 întreprinderi din Regiunea 2 pentru identificarea problemelor de mediu specifice activităţilor acestora şi realizarea analizelor SWOT.
 • In perioada februarie-martie 2011 au fost elaborate pe baza rezultatelor analizei SWOT „on the field" şi adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi din Regiunea 2, atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi, modulelor de formare profesională „Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă".
 • In perioada mai-iunie 2011 a avut loc formarea profesională şi asistenţa tehnică pentru 46 manageri, precum şi asistarea personalului de management din întreprinderile selectate din Regiunea 2 în elaborarea unui plan de acţiune privind protecţia mediului.
 • In perioada iunie-iulie 2011 a avut loc la locul de muncă formarea profesională pentru 458 angajaţi din întreprinderile selectate din Regiunea 2 adaptată specificului activităţii întreprinderii.
 • În perioada ianuarie-mai 2011 s-a realizat analiza gradului de conformitate a întreprinderilor din Regiunea 2 cu legislaţia orizontală şi specifică de mediu.

In scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor intermediare obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 6 întreprinderi selectate pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, în data de 28 septembrie 2011 la Ploieşti s-a desfăşurat seminarul regional pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Seminarul a fost organizat de INCDPM, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova.


Regiunea Bucureşti-Ilfov:

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în perioada iulie 2011 – februarie 2012 pentru formarea profesională a managerilor şi angajaţilor din întreprinderile grup ţintă din Regiunea Bucureşti-Ilfov au fost următoarele:

 • In perioada iulie – octombrie 2011 au avut loc vizitele echipelor de experţi la cele 6 întreprinderi din Regiunea 4 pentru identificarea problemelor de mediu specifice activităţilor acestora şi realizarea analizelor SWOT.
 • In perioada august - octombrie 2011 au fost elaborate pe baza rezultatelor analizei SWOT „on the field” şi adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi din Regiunea 4, atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi, modulelor de formare profesională „Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă”.
 • In perioada octombrie 2011 – februarie 2012 a avut loc formarea profesională şi asistenţa tehnică pentru 58 manageri, precum şi asistarea personalului de management din întreprinderile selectate din Regiunea 4 în elaborarea unui plan de acţiune privind protecţia mediului.
 • In perioada octombrie 2011 – februarie 2012 a avut loc la locul de muncă formarea profesională pentru 493 angajaţii din întreprinderile selectate din Regiunea 4 adaptată specificului activităţii întreprinderii.

În perioada iulie-octombrie 2011 s-a realizat analiza gradului de conformitate a întreprinderilor din Regiunea 4 cu legislaţia orizontală şi specifică de mediu.
In scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor intermediare obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 6 întreprinderi selectate pentru Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, în data de 29 februarie 2012 la Bucureşti s-a desfăşurat seminarul regional pentru Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Seminarul a fost organizat de INCDPM, Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Regiunea Sud-Vest:

 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în perioada noiembrie 2011 – mai 2012 pentru formarea profesională a managerilor şi angajaţilor din întreprinderile grup ţintă din Regiunea Sud-Vest au fost următoarele:

 • In perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012 au avut loc vizitele echipelor de experţi la cele 6 întreprinderi din Regiunea 3 pentru identificarea problemelor de mediu specifice activităţilor acestora şi realizarea analizelor SWOT.
 • In luna ianuarie 2012 au fost elaborate pe baza rezultatelor analizei SWOT „on the field” şi adaptate nevoilor fiecărei întreprinderi din Regiunea 3, atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi, modulelor de formare profesională „Manangementul mediului şi dezvoltarea durabilă”.
 • In perioada februarie – mai 2012 a avut loc formarea profesională şi asistenţa tehnică pentru 49 manageri, precum şi asistarea personalului de management din 6 întreprinderi selectate din Regiunea 3 în elaborarea unui plan de acţiune privind protecţia mediului.
 • In perioada februarie – mai 2012 a avut loc la locul de muncă formarea profesională pentru 543 angajaţi din 6 întreprinderi selectate din Regiunea 3 adaptată specificului activităţii întreprinderii.
 • În perioada noiembrie 2011 – februarie 2012 s-a realizat analiza gradului de conformitate a întreprinderilor din Regiunea 3 cu legislaţia orizontală şi specifică de mediu.

In scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor intermediare obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 6 întreprinderi selectate pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Vest, în data de 31 mai 2012 la Craiova s-a desfăşurat seminarul regional pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Vest.
Seminarul a fost organizat de INCDPM, Camera de Comerţ şi Industrie a României.