Conferinţa naţională privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului

În data de 20 iunie 2012 va avea loc la Bucureşti Conferinţa naţională privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului pentru pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează Conferinţa naţională privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectului “Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2, POSDRU/63/3.2/S/41910.

Evenimentul va avea loc în data de 20 iunie 2012, între orele 10.30 – 14.30 la Bucureşti, Hotel Royal, Sala Mircea Vodă din Bld. Mircea Vodă nr. 28 sector 3.

Prin activităţile pe care le-a desfăşurat, proiectul a vizat formarea de specialitate a managerilor şi a angajaţilor din întreprinderi în vederea asigurarii competenţelor necesare respectării reglementărilor Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

Conferinţa naţională este organizată în scopul prezentării şi dezbaterii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi a rezultatelor obţinute în urma realizării cursurilor gratuite de formare profesională la locul de muncă pentru managerii şi angajaţii din cele 24 întreprinderi selectate din 4 regiuni de dezvoltare Sud-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Cursurile au fost adaptate specificului activităţii acestor întreprinderi şi al impactului ecologic asociat, incluzând îndrumare tehnică de specialitate pentru facilitarea adoptării unor procedee tehnologice şi organizatorice de respectare a prevederilor naţionale şi comunitare privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.

Iulia Ioana ANTOCICĂ
Asistent Activităţi de Organizare şi Comunicare
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
telefon 021-305.26.00 interior 610
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.